Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Informacja o rekrutacji do Żłobka! dla dzieci od 5 m-ca życia do 3 lat, w ramach projektu

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Miło nam poinformować że stworzyliśmy projekt, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Placówka będzie dysponować dodatkowo 20 miejscami w tym 1-5 dzieci ze wskazaniami lekarskimi, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci z niepełnosprawnościami i kompleksowm, specjalistycznym wsparciem dzieci i rodziny. Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu. W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców wyniesie 250 zł miesięcznie. Uczestnik (rodzic) ma prawo udziału w projekcie przez okres 1 roku.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. W dwóch turach.

Pierwsza tura od 1 Września 2017 do 31 sierpień 2018 (rekrutacja została zakończona, zgłoszenia uczestników do projektu przyjmowane są na listę rezerwową).

Druga tura od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 (Trwa rekrutacja uczesników).

Warunki niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka w ramach projektu jak niżej.

Żłobek Misiek prowadzi kampanię informacyjno – promocyjną dotyczącą rekrutacji i udziału w projekcie.

Realizacja projektu pt. Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku Misiek nr RPMP.08.05.00-12-0137/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (czytaj dalej).


Wartość projektu ogółem – 1 659 261.89 PLN

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Angażując się w projekt istotnym dla nas było bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo zaprojektowanego placu zabaw oraz najwyższa jakość zastosowanych certyfikowanych urządzeń i bezpiecznej nawierzchni.

Dzieci w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną, co stawia czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnych emocji u dzieci.

Gry i zabawy. Rekreacja

Gry i zabawy. Rekreacja

Mamy w dyspozycji posiadłość na wsi, teren rekreacji i wypoczynku dla dzieci, gdzie wśród kolorowych drzew i traw aktywnie wypoczywamy, palimy ogniska, bawimy się, leżakujemy na świeżym powietrzu, jesteśmy tam bardzo często.

Nowoczesny wymiar edukacji

Nowoczesny wymiar edukacji

W Przedszkolu MISIEK inwestujemy w przyszłość naszych dzieci.

Dołączyliśmy do elitarnego grona instytucji kształcących młodych inżynierów.

Fantastyczna Nauka, Pasja i Zabawa

Warsztaty Robotów w każdy wtorek w godz. 12-14-tej.

Piszą o nas – Pracujemy na wysokim poziomie

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Fragmenty raportu: „Nieduże, kameralne przedszkole, oprócz rodzinnej atmosfery, wyśmienitej kuchni, integralnie powiązało zadania z różnych obszarów edukacji oraz efektywnie i skutecznie stymuluje ogólny rozwój każdego dziecka. Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby”.

Stworzyliśmy projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Miło nam poinformować że stworzyliśmy kolejny projekt, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 015 287,60 PLN
Całkowity koszt projektu wynosi: 1 194 456 PLN
Wkład własny: 179 168,40 PLN

Placówka będzie dysponować dodatkowo 20 miejscami w żłobku w Nowym Sączu oraz 40 miejscami w nowoutworzonym żłobku w Żeleźnikowej Wielkiej 13, w tym miejscami 1-5 dla dzieci ze wskazaniami lekarskimi, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci z niepełnosprawnościami i kompleksowego specjalistycznego wsparcia dzieci i rodziny. Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu.

W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców dzieci uczęszczających:
– do Żłobka „Misiek” w Nowym Sączu, ul Zakładników wyniesie 250 zł miesięcznie;
– do Żłobka „Misiek” w Żeleźnikowej Wielkiej opłaty nie będą pobierane.
(czytaj dalej).

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek

Niepubliczne przedszkole Misiek

– Nowoczesny, odpowiednio wyposażony ośrodek, według najwyższych standardów zapewniający opiekę dzieciom od 5m-cy do 6 lat w komfortowych warunkach.

– Przedszkole i Żłobek przestronne o łącznej powierzchni użytkowej 450 m2, dostosowano do najwyższych wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych.

Nasza placówka zapewnia kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otaczamy opieką dziecko i rodzinę od momentu rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów rozwoju dziecka. Nasza placówka wyposażona jest w salę do zajęć integracji sensorycznej, gabinety do pracy indywidualnej z dzieckiem, posiadamy windę dla niepełnosprawnych, współpracujemy ze specjalistami w dziedzinach terapii SI ,oligofrenopedagogami, surdopedagogami ,terapeutami treningu słuchowego i fizjoterapeutami. Naszym priorytetem jest rzeczywiste włączanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej, integracyjnej, mamy rozwiązania, nauczycieli wspomagających, specjalistów, terapeutów pedagogicznych,psychologów, pedagogów, logopedów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i zapewniają organizację pracy terapeutycznej z tymi dziećmi zgodnie z ich potrzebami i sprzyjają edukacji włączającej.

Informacja o rozbudowie

Z ogromną radością informujemy o kolejnych planach Rozwoju Instytucji Przedszkola i Żłobka MISIEK czego konsekwencją dziś jest:-prowadzona nadbudowa obiektu Przedszkola i Żłobka MISIEK ul. Zakładników 11,
– prowadzona budowa Niepublicznego Przedszkola i Żłobka MISIEK oddział w Żeleźnikowej Wielkiej.

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Kadrę tworzy Zespół kreatywnych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, lektora j. angielskiego w Przedszkolu, pedagoga, pedagoga-terapeuty,
opiekunek dziecięcych w Żłobku, nauczycieli wychowania w Żłobku, lektora j. angielskiego w Żłobku,
pielęgniarki, psychologa, logopedy, dietetyka.

Pracujemy w wakacje.

Nagroda Lidera Rynku

Nagroda Lidera Rynku

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość naszych usług, tak wysoka jakość usług jest kluczową wartością w działalności naszej placówki. Znak Jakości KidZone jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez naszą kadrę w codzienną pracę – dziękujemy.

http://znakjakoscikidzone.pl/blog/laureaci-vi-edycji-og%C3%B3lnopolskiego-plebiscytu-znak-jako%C5%9Bci-kidzone-nagrodzeni

Raz jeszcze gratulujemy wyróżnienia. Stanowicie Państwo wzór dla innych firm, wyznaczacie standardy w zakresie jakości, mamy nadzieję, że inne firmy będą brać z Państwa przykład i, że poprzez projekt Znak Jakości KidZone będziemy wspólnie zmieniać rzeczywistość.

Zespół KidZone

Nagroda „Fundusze z Kulturą”

Nagroda - Fundusze z Kulturą

Z ogromną przyjemnością informujemy, że na Jubileuszowej Gali „Fundusze z Kulturą” w dniu 3 lutego 2018r w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach nasza Dyrektor odebrała nagrodę z rąk Marszałka Małopolski za efektywne i skuteczne wykorzystanie Funduszy Europejskich w projekcie pn. „Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku MISIEK”. To ogromne dla nas wyróżnienie, dziękujemy.

http://tarnowska.tv/