Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Informacja o rekrutacji do Żłobka! dla dzieci od 5 m-ca życia do 3 lat, w ramach projektu pn. Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku MISIEK

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Miło nam poinformować że stworzyliśmy projekt, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Placówka będzie dysponować dodatkowo 20 miejscami w tym 1-5 dzieci ze wskazaniami lekarskimi, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci z niepełnosprawnościami i kompleksowm, specjalistycznym wsparciem dzieci i rodziny. Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu. W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców wyniesie 250 zł miesięcznie. Uczestnik (rodzic) ma prawo udziału w projekcie przez okres 1 roku.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. W dwóch turach.

Pierwsza tura od 1 Września 2017 do 31 sierpień 2018 (rekrutacja została zakończona, zgłoszenia uczestników do projektu przyjmowane są na listę rezerwową).

Druga tura od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019 (Rekrutacja uczestników w dniach od 1 .08.2018r do 31.08.2018).

Trwa Rekrutacja dodatkowa w dniach od 1.11.2018r do 30.11.2018.
Trwa rekrutacja dodatkowa dwóch uczestników od dnia 1.07.2019.
Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu do 31.08.2019.

Warunki niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka w rach projektu jak niżej.

Żłobek Misiek prowadzi kampanię informacyjno – promocyjną dotyczącą rekrutacji i udziału w projekcie.

Realizacja projektu pt. Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku Misiek nr RPMP.08.05.00-12-0137/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (czytaj dalej).


Wartość projektu ogółem – 1 659 261.89 PLN

Realizacja projektu pn. Mali badacze w żłobku na wsi – Żeleźnikowa Wielka

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek ,,Misiek” w ramach akcji informacyjno-promocyjnej przedstawia zasady oraz termin przeprowadzenia rekrutacji do żłobka mieszczącego się w m. Żeleźnikowa Wielka, Gmina Nawojowa w ramach projektu pn.: „Mali badacze w żłobku na wsi”, projekt nr RPMP.08.05.00-12-0031/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Nowy Plac Zabaw dla Dzieci

Angażując się w projekt istotnym dla nas było bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo zaprojektowanego placu zabaw oraz najwyższa jakość zastosowanych certyfikowanych urządzeń i bezpiecznej nawierzchni.

Dzieci w komfortowych warunkach mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną, co stawia czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnych emocji u dzieci.

Gry i zabawy. Rekreacja

Gry i zabawy. Rekreacja

Mamy w dyspozycji posiadłość na wsi, teren rekreacji i wypoczynku dla dzieci, gdzie wśród kolorowych drzew i traw aktywnie wypoczywamy, palimy ogniska, bawimy się, leżakujemy na świeżym powietrzu, jesteśmy tam bardzo często.

Nowoczesny wymiar edukacji

Nowoczesny wymiar edukacji

W Przedszkolu MISIEK inwestujemy w przyszłość naszych dzieci.

Dołączyliśmy do elitarnego grona instytucji kształcących młodych inżynierów.

Fantastyczna Nauka, Pasja i Zabawa

Warsztaty Robotów w każdy wtorek w godz. 12-14-tej.

Piszą o nas – Pracujemy na wysokim poziomie

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Fragmenty raportu: „Nieduże, kameralne przedszkole, oprócz rodzinnej atmosfery, wyśmienitej kuchni, integralnie powiązało zadania z różnych obszarów edukacji oraz efektywnie i skutecznie stymuluje ogólny rozwój każdego dziecka. Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby”.

małopolska w zdrowej atmosferze

Realizacja projektu pn. „Mali badacze w żłobku na wsi”

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Miło nam poinformować że stworzyliśmy kolejny projekt, który został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.Dofinansowanie projektu z UE: 1 015 287,60 PLN
Całkowity koszt projektu wynosi: 1 194 456 PLN
Wkład własny: 179 168,40 PLNPlacówka będzie dysponować dodatkowo 20 miejscami w żłobku w Nowym Sączu oraz 40 miejscami w nowoutworzonym żłobku w Żeleźnikowej Wielkiej 13, w tym miejscami 1-5 dla dzieci ze wskazaniami lekarskimi, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci z niepełnosprawnościami i kompleksowego specjalistycznego wsparcia dzieci i rodziny. Miejsca te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w okresie realizacji projektu.W wyniku dofinansowania całkowity koszt opłat dla rodziców dzieci uczęszczających:
– do Żłobka „Misiek” w Nowym Sączu, ul Zakładników wyniesie 250 zł miesięcznie;
– do Żłobka „Misiek” w Żeleźnikowej Wielkiej opłaty nie będą pobierane.
Trwa rekrutacja uczestników w dniach od 1.11.2018r do 30.11.2018. (czytaj dalej).

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek

Niepubliczne przedszkole Misiek

– Nowoczesny, odpowiednio wyposażony ośrodek, według najwyższych standardów zapewniający opiekę dzieciom od 5m-cy do 6 lat w komfortowych warunkach.

– Przedszkole i Żłobek przestronne o łącznej powierzchni użytkowej 450 m2, dostosowano do najwyższych wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych.

Nasza placówka zapewnia kompleksowe i specjalistyczne wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otaczamy opieką dziecko i rodzinę od momentu rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów rozwoju dziecka. Nasza placówka wyposażona jest w salę do zajęć integracji sensorycznej, gabinety do pracy indywidualnej z dzieckiem, posiadamy windę dla niepełnosprawnych, współpracujemy ze specjalistami w dziedzinach terapii SI ,oligofrenopedagogami, surdopedagogami ,terapeutami treningu słuchowego i fizjoterapeutami. Naszym priorytetem jest rzeczywiste włączanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej, integracyjnej, mamy rozwiązania, nauczycieli wspomagających, specjalistów, terapeutów pedagogicznych,psychologów, pedagogów, logopedów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i zapewniają organizację pracy terapeutycznej z tymi dziećmi zgodnie z ich potrzebami i sprzyjają edukacji włączającej.

Informacja o rozbudowie

Z ogromną radością informujemy o kolejnych planach Rozwoju Instytucji Przedszkola i Żłobka MISIEK czego konsekwencją dziś jest:-prowadzona nadbudowa obiektu Przedszkola i Żłobka MISIEK ul. Zakładników 11,
– prowadzona budowa Niepublicznego Przedszkola i Żłobka MISIEK oddział w Żeleźnikowej Wielkiej.

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Profesjonalna i troskliwa Kadra

Kadrę tworzy Zespół kreatywnych, wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego, lektora j. angielskiego w Przedszkolu, pedagoga, pedagoga-terapeuty,
opiekunek dziecięcych w Żłobku, nauczycieli wychowania w Żłobku, lektora j. angielskiego w Żłobku,
pielęgniarki, psychologa, logopedy, dietetyka.

Pracujemy w wakacje.

Nagroda Lidera Rynku

Nagroda Lidera Rynku

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość naszych usług, tak wysoka jakość usług jest kluczową wartością w działalności naszej placówki. Znak Jakości KidZone jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez naszą kadrę w codzienną pracę – dziękujemy.

http://znakjakoscikidzone.pl/blog/laureaci-vi-edycji-og%C3%B3lnopolskiego-plebiscytu-znak-jako%C5%9Bci-kidzone-nagrodzeni

Raz jeszcze gratulujemy wyróżnienia. Stanowicie Państwo wzór dla innych firm, wyznaczacie standardy w zakresie jakości, mamy nadzieję, że inne firmy będą brać z Państwa przykład i, że poprzez projekt Znak Jakości KidZone będziemy wspólnie zmieniać rzeczywistość.

Zespół KidZone

Nagroda „Fundusze z Kulturą”

Nagroda - Fundusze z Kulturą

Z ogromną przyjemnością informujemy, że na Jubileuszowej Gali „Fundusze z Kulturą” w dniu 3 lutego 2018r w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach nasza Dyrektor odebrała nagrodę z rąk Marszałka Małopolski za efektywne i skuteczne wykorzystanie Funduszy Europejskich w projekcie pn. „Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku MISIEK”. To ogromne dla nas wyróżnienie, dziękujemy.

http://tarnowska.tv/

Certyfikat BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało Certyfikat: BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA.