Kadra

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Szanowni Państwo rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018.
To bardzo ważny czas nie tylko dla dzieci ale i dla nas wszystkich. Nasza wspólna praca, zaangażowanie i wsparcie dziecka są kluczowe dla efektywności naszej wspólnej pracy.
Życzmy sobie wspólnie udanego roku, pełnego sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Krystyna Gurba

mgr Krystyna Gurba Dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Studia podyplomowe

Wychowanie przedszkolne
z terapią pedagogiczną.

Pedagogika wczesnoszkolna, temat pracy mgr.: Rola przedszkola w procesie przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Organizacja i zarządzanie oświatą

mgr Karolina Gurba-Berowska Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK, Pedagog przedszkolny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna”IGNATIANUM” w Krakowie
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna”IGNATIANUM” w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Opieka nad dzieckiem
Iwona Baran Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
i dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
Mgr inż. Anna Motak Dietetyk i planowanie żywienia w Przedszkolu i Żłobku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Wydział Nauk Spoelcznych i Nauk Medycznych

Technologia żywności

Dietetyka i planowanie żywienia

Nauczyciele poszczególnych grup

Z dniam 1 września 2017r. obowiązki nauczycieli i specjalistów
w poszczególnych grupach przymują:

Grupa Maluchów:

1. Wychowawca mgr Anna Siciarz
Nauczyciel wychowania przedszkolngo, wychowawca Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
PWSZ w Nowym Sączu
Akademia „Ignatianum”
w Krakowie
PWSZ w Nowym Sączu
Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Opieka nad dzieckiem do 6r.ż.
2. Nauczyciel mgr Marlena Mordarska-Szczecina
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
Wyższa Szkoła im.Bogdana Jańskiego wydział zamiejscowy w Krakowie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
3. Nauczyciel mgr Natalia Kurowska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Filologia polska, specjalność nauczycielska
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja elementarna -kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkoln
4. Stażysta mgr Magdalena Słowik
Uniwerytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Wczesna edukacja

Grupa Starszaków:

1.Wychowawca mgr Klaudia Kulig
Nauczyciel przedszkolny, wychowawca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wychowanie Przedszkolne
z terapią pedagogiczną
Terapia pedagogiczna
z elementami rewalidacji
2.Nauczyciel mgr Wioleta Bodziony
Nauczyciel przedszkolny Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Edukacja integracyjna i włączająca
Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnbością intelektulną
3. Nauczyciel wspomagający mgr Magdalena Hudzik
Nauczyciel wspomagającuy Uniwesytet Pedagogiczny w Krakowie

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
w Krakowie

Surdopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna

Protetyk słuchu

Pedagogika specjalna-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Nauczyciel/ psycholog mgr Dorota Kogut
Nauczyciel przedszkolny Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu Psychologia
Psychologia kliniczna i osobowości
Przygotowanie pedagogiczne
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym- potwierdzona certyfikatem CAE (Certificate in Advanced English
5. Stażysta mgr Angelika Malinowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Specjaliści w roku szkolnym 2017/2018

1. Psycholog mgr Angelika Ndreca
Psycholog
Lektor j.angielskiego w przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym- potwierdzona certyfikatem CAE (Certificate in Advanced English)
Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu
PWSZ w Nowym Sączu
Psychologia kliniczna i osobowości
Przygotowanie pedagogiczne
Szkolenie z zakresu psychoterapii dziecka
Lektor j. angielskiego mgr Angelika Ndreca
Psycholog
Lektor j.angielskiego w przedszkolu
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym- potwierdzona certyfikatem CAE (Certificate in Advanced English)
Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu
PWSZ w Nowym Sączu
Psychologia kliniczna i osobowości
Przygotowanie pedagogiczne
Szkolenie z zakresu psychoterapii dziecka
2. Pedagog Terapeuta mgr Krzysztof Kościółek
Oligofrenopedagogika Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
Studia kfalifikacyjne
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Pedagog-terapeuta
3. Pedagog specjalny dr Elżbieta Lubińska-Kościółek
Pedagog specjany Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny
Oligofrenopedagogika
Terapia pedagogiczna
uzyskanie tytułu doktora
pracownik naukowy Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
v-ce dyrektor Centrum Naukowo
Badawczego przy Uniwersytecie
Pedagogicznym „PROFUTURO”
4. Logopeda mgr Kinga Rakowska Zając
Logopeda Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rytmika
5. Rytmika mgr Maria Zegzda
Nauczyciel muzyki i rytmiki Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Akademia Ignacianum w Krakowie
Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rytmika
6. Katecheza mgr Klaudia Karpiel
Nauczyciel katechezy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie teologia
praca socjalna
7. Nauczyciel wychowania fizycznego mgr Monika Woźniak
Nauczyciel wychowania fizycznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika, wychowanie fizyczne z odnową biologiczną
Wychowanie fizyczne, uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym

ŻŁOBEK:

Iwona Baran Pielęgniarka dyplomowana w Przedszkolu i Żłobku
Wicedyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK d/s pracowniczych
Medyczne Studium Pomaturalne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Stany zagrożenia życia. Reanimacja, resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci
i dorosłych
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
mgr Anna Siciarz Oligofrenopedagog Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
PWSZ w Nowym Sączu Akademia „Ignatianum” w Krakowie
PWSZ w Nowym Sączu
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Opieka nad dzieckiem do 6r.ż.
mgr Stanisława Tokarczyk Nauczyciel w Żłobku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

WSHE w Brzegu

Polonistyka
Historia
Pedagogika, logopedia przedszkolna i szkolna
mgr Teresa Dziedzic-Pustułka Nauczyciel w Żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy Pedagogika resocjalizacyjna
Opieka nad dzieckiem
mgr Magdalena Podstawska Nauczyciel w Żłobku Lektor języka angielskiego w Żłobku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączy
Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie
Nauczanie początkowe
z językiem angielskim
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Ilona Ociepka Nauczyciel wychowania przedszkolnego Staropolska Szkoła Wyższa w Myślenicach
PWSZ w Nowym Sączu
Logopedia
Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
mgr Aleksandra Żelazko Opiekunka dziecięca w żłobku PWSZ w Nowym Sączu
Akademia Ignatianum w Krakowie
Opieka nad dzieckiem
Wychowanie pedagogiczne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
mgr Izabela Gawlikowska Opiekunka dziecięca w żłobku PWSZ w Nowym Sączu
Uniwersytet Jagielloński
Opieka nad dzieckiem
Pedagogika społeczno-opiekuńcza
mgr Beata Jurkowska Opiekunka dziecięca w żłobku Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie
PWSZ w Nowym Sączu
Pedagogika specjalna: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Pedagogika: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Anna Jasińska-Popardowska Pomoc opiekuna w żłobku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Akademia Ignatianum w Krakowie
Pedagogika specjalna, praca kulturalno-oświatowa
Kulturoznawstwo, medioznawstwo
Opieka nad dzieckiem