Aktualności: „Edukacja ekonomiczna w Przedszkolu”

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W dniach 21-25 listopada w Naszym Przedszkolu realizowaliśmy projekt edukacyjny:

„Edukacja ekonomiczna w Przedszkolu-pokazujemy jak budować świadomość najmłodszych konsumentów”

Główne tematy:

  • Edukacja ekonomiczna kiedy i po co?
  • Po co są pieniądze i skąd się biorą?
  • Lepiej zjeść cukierka od razu czy poczekać chwilę i dostać dwa? (czyli o umiejętności odraczania gratyfikacji, jako wstępie do nauki oszczędzania-ćwiczenia metodą żetonową wykorzystywane w edukacji ekonomicznej dzieci podczas zajęć).
  • Świadomości działania reklamy, jej wpływu na zachowania konsumenckie? (ważne jest aby dzieci miały świadomość, że to co pokazuje reklama nie zawsze jest prawdą, to rodzaj bajki, wykreowanej po to by ludzie chcieli coś kupić).
  • Zachęcanie do świadomego i czynnego udziału w planowaniu, budowanie i kontrolowanie budżetu własnego i rodzinnego.
  • Kształtowanie nawyków i mechanizmów sprzyjających oszczędzaniu (racjonalne gospodarowanie środkami-nie powinno się wydawać więcej niż się ma, samokontrola, a tym samym co szczególnie ważne umiejętności odraczania nagrody, która leży u podstawy wszelkich inwestycji i oszczędności).