Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Inspirację do udziału w  konkursie „Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne Przedszkole” stanowiła świadomość dyrekcji i nauczycieli, że bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa harmonijnego, prawidłowego rozwoju dziecka. Problematyka bezpieczeństwa dziecka dotyczy wielu obszarów jego funkcjonowania, nie ogranicza się do kształtowania umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, uświadomienia niebezpieczeństw zabaw w źle wybranym miejscu bądź też zabaw niebezpiecznymi i nie przeznaczonymi do zabaw przedmiotami, ostrożnego zachowania wobec obcych osób i zwierząt. Są to problemy – zadania, wokół których zazwyczaj koncentruje się wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo.

Konkurs „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole” stanowił natomiast propozycję szerszego, wieloaspektowego ujęcia problemu edukacji dziecka ku bezpieczeństwu, przyjętą i realizowaną we współpracy z wszystkimi przedstawicielami instytucji związanych z bezpieczeństwem oraz całą społecznością przedszkolną.
Miło nam poinformować że Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MISIEK otrzymało certyfikat i tytuł BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE w Ogólnopolskim Konkursie
BEZPIECZNE DZIECKO-BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE.

certyfikat