CYKLICZNE WARSZTATY Z PSYCHOLOŻKĄ, KSZTAŁCENIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ – ASERTYWNOŚĆ!…..👏👏👏👏

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

ASERTYWNOŚĆ to obok empatii jedna z najważniejszych umiejętności należących do inteligencji emocjonalnej…

W treningach, warsztatach, dzieci MIŚKA poznają i ćwiczą techniki asertywności, poznają różnice między zachowaniami asertywnymi, a uległymi i agresywnymi, głośno i bez obaw wyrażają swoje zdanie, swoją opinię, wyrażają odmienne zdanie, jeśli się z czymś nie zgadzają. 👍 👍 👍 👍 👍☺️☺️☺️☺️☺️
Wykorzystujemy codzienne sytuacje, by dzieci miały szansę kształtować tą umiejętność komunikowania się z innymi w zgodzie z własnymi potrzebami, przekonaniami granicami!…👏👏👏👏❤❤❤
Dzieci asertywne wzmacniają swoją samoocenę i pozytywny obraz własnej osoby. Asertywne dziecko nie odczuwa frustracji, więc nie musi krzyczeć i płakać z powodu niezrozumienia lub przymuszania!… 👍 👍 👍 👏👏👏
Nieasertywne dziecko, a później dorosły człowiek posługuje się innymi strategiami do realizowania tych samych celów: agresją albo uległością. 😠😠😠
Poprzez zachowania agresywne staramy się osiągnąć to czego chcemy , ale z negatywnymi konsekwencjami odczuwamy niepokój, frustrację, a nasza samoocena się zaniża. 😡
Uległość przez którą tłumimy nasze potrzeby sprawia, że z czasem odczuwamy niepokój, frustrację a nasza samoocena się zaniża……….☺️☺️☺️
Wzmacniamy nasze działania edukacyjno
-wychowawcze w kierunku rozwijania pewności siebie. Dzięki temu nie straszne dzieciom MIŚKA będą wyzwania zarówno w życiu przedszkolnym, szkolnym, prywatnym i zawodowym. 💪💪💪
Krystyna Gurba 😄