CZTERY NAUCZYCIELKI MIŚKA Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO! OGROMNE GRATULACJE!👏👏👏

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Na Podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Karty Nauczyciela
Dyrektor Przedszkola MISIEK mgr Krystyna Gurba
Decyzją Administracyjną nadała Stopnie Awansu Zawodowego NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 👏👏👏👏
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej w MIŚKU o/Żeleźnikowa Wielka w dniu 16.08.2022r. Nauczycielki Stażystki spełniły Niezbędne Powinności i Wymagania Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w Sprawie Uzyskiwania Stopni Awansu Zawodowego Przez Nauczycieli, Poszerzyli Wiedzę i Umiejętności Zawodowe! Wykazały swoje osiągnięcia zawodowe i doświadczenia w pracy z dziećmi, Otrzymali Pozytywną Ocenę Dorobku Zawodowego! Zdali Egzamin Przed Komisją Egzaminacyjną! 👍👍👍👍
Jak się to robi w MIŚKU! Jest na to sposób!?…. 😊😊😊😊🤓🤓🤓🤓
Rzetelne przygotowanie, rzecz bezdyskusyjna!….😃💪💪💪💪
Serdecznie Gratulujemy! Nauczycielkom Uzyskania Stopnia Awansu Zawodowego i Życzymy Dalszych Sukcesów na Ścieżkach Rozwoju Zawodowego i Satysfakcji w Pracy w Zaszczytnym Zawodzie Nauczyciela! …..👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️
Pragniemy Serdecznie Podziękować Ekspertowi Zewnętrznemu Pani Mgr.Bogusławie Grądziel- Nauczycielowi Dyplomowanemu za udział i profesjonalne Wsparcie w pracach Komisji
I Składamy Najlepsze Życzenia! …..❤️