DZIECI MIŚKA „BOHATERAMI ZAŁOGI FAST HEROES” W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE FAST! FACE ARMS SPEECH TIME 112….😊👏💪 (SZCZEGÓLNIE UWZGLĘDNIAJĄC DZIADKÓW)❤️

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

KAMPANIA BOHATETOWIE ZAŁOGI FAST wykorzystuje entuzjazm dzieci do nauki i dzielenia się informacjami, aby zwiększyć świadomość w zakresie odpowiedniego postępowania ratującego życie najbliższych i potrzeby szybkiego działania (szczególnie uwzględniając dziadków), występującego udaru mózgu oraz tego jak postępować, gdy udar zaatakuje ,a także rozwijania empatii u dzieci, pokazując im, w jakich codziennych sytuacjach ktoś może potrzebować ich pomocy…😊💞💞💞💞💞
Edukacja zorientowana na cel i prowadzona jest w MIŚKU przez szereg działań o charakterze pedagogicznych, rozrywkowym i zabawowym, dostosowanym do wieku dzieci.
Każdy Super Bohater dowiedział się o trzech najważniejszych objawach udaru mózgu łącząc je z ogólnoeuropejskim numerem alarmowym 112
OGROMNE GRATULACJE DZIECIOM MIŚKA UZYSKANIA DYPLOMU „SUPER BOHATERA ZAŁOGI FAST 112” …❤❤❤😊😊😊😊😊👏👏👏👏👏👏👏
WSPÓLNIE MOŻEMY URATOWAĆ ŚWIAT- „Małymi krokami Super Bohaterów”…😊😊😊😊💪💪💪💪💪💪
Przedszkolna i szkolna kampania Bohaterowie Załogi FAST została opracowana przez Wydział Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego, a jej realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Inicjatywy Angels. Organizacja The Lions Club International jest oficjalnym partnerem wdrożeniowym kampanii.
Dziękujemy Koordynatorce Projektu mgr Magdalenie Obrzut Nauczycielce j. angielskiego….❤️
Dziękujemy Iwonie Baran Pielęgniarce W-ce Dyrektor MIŚKA za Prowadzone Warsztaty Udzielania Pierwszej Pomocy…..❤️