DZIECI MIŚKA NA WYBIEGU W POKAZIE MODY EKOLOGICZNEJ W GALERII SANDECJA

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

ZRÓBMY TO RAZEM!!!

DZIECI MIŚKA NA WYBIEGU W POKAZIE MODY EKOLOGICZNEJ W GALERII SANDECJA W DNIU 29 LISTOPADA W GODZ. 12.00-14.00 Z OKAZJI OBCHODZONYCH URODZIN 10-LECIA GALERII SANDECJA
NASZE PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO WYŁĄCZNOŚĆ NA WYSTAWIENIE POKAZU MODY, ZALEŻY NAM BARDZO BY POKAZ MODY BYŁ Z PIĘKNYM PRZESŁANIEM DLA WSZYSTKICH OD NASZYCH DZIECI
Zapraszamy rodziców do włączenia się W TEN POKAZ MODY i prosimy o pomoc w wykonaniu ekostrojów dla dzieci, które dumnie zaprezentują na pokazie w Galerii Sandecja promując wychowanie i edukację proekologiczną i recykling co warto podkreślić, a więc wykorzystywanie odpadów do ponownego ich użycia.
Edukacja ekologiczna w naszym Przedszkolu to kształcenie i wychowanie proekologiczne. W zakresie tego pojęcia mieści się zarówno przekazywanie wiedzy o środowisku ekologicznym, zjawiskach w nim zachodzących i problemach z jego degradacją, jak i kształtowanie proekologicznego systemu wartości oraz wyzwalanie aktywności dziecka na rzecz ochrony świata przyrody.

Dziecko musi wiedzieć oraz powinno zrozumieć, że:
• wszystko co jest konieczne, aby człowiek żył czerpie z przyrody
• ludzie nadmiernie zanieczyszczają środowisko i zazwyczaj wykorzystują jego zasoby w nieracjonalny sposób
• konieczne jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób przemyślany i odpowiedzialny
• rozwijanie zainteresowania ekologią i przyrodą ożywioną, poznawanie nawyków ekologicznych, segregowanie śmieci, sadzenie roślin dających tlen, a także ich systematycznego pielęgnowania, zielone filtry, eksperymenty, śmieciowe ludki,stroje, i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i recykling – wykorzystywanie odpadów do ponownego ich użycia.

PROGRAM IMPREZY:

 

piątek 29.11
godzina czas punkt programu
11:00 – 11:10 10 min Otwarcie i powitanie, informacje o atrakcjach i konkursie
11:10 – 11:25 15 min Konkursy sceniczne
11:25 – 11:30 5 min Informacje o atrakcjach i konkursie
11:30 – 11:50 20 min Przerwa
11:50 – 12:00 10 min Informacje o atrakcjach i konkursie
12:00 – 12:10 10 min Pokaz mody ekologicznej – Niepubliczne przedszkole Misiek (3 grupy)
12:10 – 12:30 20 min Konkursy sceniczne
12:30 – 12:50 20 min Przerwa
12:50 – 13:00 10 min Informacje o atrakcjach i konkursie
13:00 – 13:10 10 min Pokaz mody ekologicznej – Niepubliczne przedszkole Misiek (3 grupy)
13:10 – 13:30 20 min Konkursy sceniczne
13:30 – 13:50 20 min Przerwa
13:50 – 14:00 10 min Informacje o atrakcjach i konkursie
14:00 – 14:10 10 min Pokaz mody ekologicznej – Niepubliczne przedszkole Misiek (3 grupy), wręczenie smakołyków dla dzieci
14:10 – 14:30 20 min Konkursy sceniczne
14:30 – 14:50 20 min Przerwa
14:50 – 15:00 10 min Informacje o atrakcjach i konkursie
15:00 – 15:25 25 min Przerwa
15:25 – 15:45 20 min Konkursy sceniczne
15:45 – 16:00 15 min Pokaz tańca – Szkoła Tańca WirDance
16:00 – 16:15 15 min Konkursy sceniczne
16:15 – 16:30 15 min Pokaz tańca – Szkoła Tańca WirDance
16:30 – 16:45 15 min Konkursy sceniczne
16:45 – 17:00 15 min Pokaz tańca – Szkoła Tańca WirDance
17:00 – 17:10 10 min Informacje o atrakcjach i konkursie
17:10 – 17:40 30 min Przerwa
17:40 – 18:00 20 min Konkursy sceniczne
18:00 – 18:15 15 min Pokaz sztuk walki – Fight House
18:15 – 18:20 5 min Informacje o atrakcjach i konkursie
18:20 – 18:40 20 min Przerwa
18:40 – 18:55 15 min Pokaz sztuk walki – Fight House
18:55 – 19:00 5 min Informacja o dalszym funkcjonowaniu stoiska konkursowego i o atrakcjach na sobotę. Podziękowanie i pożegnanie.
ATRAKCJE PASAŻOWE
godzina czas punkt programu
10:00 – 21:00 11h funkcjonowanie stoiska konkursowego
11:00 – 19:00 8h ogrody w szkle
11:00 – 19:00 8h klocki Linden