DZIECI MIŚKA W PRJEKCIE EDUKACYJNYM DOBRO CZYŃ CAŁY ROK

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W DNIACH OD 7-22 GRUDNIA 2020 W NASZYM PREZDSZKOLU REALIZUJEMY PROJEKT EDUKACYJNY „DOBRO CZYŃ CAŁY ROK-EMPATIA JAKO ZDOLNOŚC DO ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH”. 

NASZE ZADANIA:

ROLA MODELOWANIA WSTĘPEM DO KSZTAŁTOWANIA POZYTYWNYCH POSTAW DZIECI WOBEC INNYCH (CZYLI U NAS W PRZEDSZKOLU JESTEŚMY DLA SIEBIE MILI I PRZESTRZEGAMY OKREŚLONYCH  WSPÓLNIE W KODEKSIE ZASAD,ISTOTNA JEST POSTAWA NAUCZYCIELA , JEGO TRZYMANIE SIĘ ZASAD I PRZYKŁAD KTÓRY DAJE DZIECIOM)

W JAKI SPOSÓB KSZTAŁTOWAĆ U DZIECI ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH?

W JAKI SPOSÓB MOŻNA  ANGAŻOWAĆ DZIECI PRZEDSZKOLNE W DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH OSÓB?

JAK WDRAŻAĆ MAŁE DZIECI W DZIAŁANIA CHARYTATYWNE? (DZIECI BIORA UDZIAŁ W AKCAJCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE, INFORMUJEMY O NICH NA BIEŻĄCO)

W JAKIEGO RODZAJU AKCJACH DOBROCZYNNYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PRZEDSZKOLAKI?

JAKI KORZYŚCI PŁYNĄ Z DOBROCZYNNOŚCI?

DOŚWIADCZYĆ ABY POJĄĆ.

ROZWOJOWY NATURALNY EGOIZM U DZIECKA JEST NATURALNY I POTRZEBNY. NASZYM CELEM JEST ZWRÓCENIE UWAGI DZIECKA NA WYCHODZENIE Z TEGO ROZWOJOWEGO EGOIZMU. ZALEŻY NAM, ABY DZIECI POTRAFIŁY DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI, ABY BYŁY WRAŻLIWE NA KRZYWDĘ ORAZ NA POTRZEBY INNYCH OSÓB, KOLOKWIALNIE MÓWIĄC, ŻEBY NIE WYROSŁY NA EGOISTÓW I SAMOLUBÓW.

POMOC ŚWIADCZONA  PRZEZ PRZEDSZKOLAKI BĘDZIE POLEGAŁA NA MOTYWOWANIU ICH DO ZACHOWAŃ POMOCOWYCH Z ZACHOWANIEM EMPATII, UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA SIĘ W POZYCJI INNEJ OSOBY I WYOBRAŻANIA SOBIE JEGO ODCZUĆ.

W MIARĘ DORASTANIA DZIECKO PRZYJMUJE WARTOŚCI I MODELE POMAGANIA, PRZEKAZYWANE PRZEZ DOROSŁYCH I PEWNEGO DNIA JE UWEWNĘTRZNIA, CZYLI UZNAJE ZA SWOJE. WTEDY ZACZYNA DOKONYWAĆ WŁASNYCH WYBORÓW I KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYMI WARTOŚCIAMI.

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W TYM PROJEKCIE POPRZEZ:

  • ROZMOWY Z DZIECKIEM, AKTYWNEGO SŁUCHANIA I STWORZENIA WARUNKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ ZWI ĄZANYCH Z PROJEKTEM /CZYNIENIA DOBRA/
  • ZADANIEM DZIECKA W OKRESIE ŚWIATECZNYM BĘDZIE UDZIAŁ W CZYNIENIU DOBRA I POCHWALENIA SIĘ TYM Z RODZINĄ I RÓWIEŚNIKAMI I WRZUCENIA DO SKARBONKI /COŚ ZE SWOICH OSZCZĘDNOŚCI/

 

 W KLIMACIE ŚWIĄT OBDARUJEMY PREZENTEM DWÓCH CUDOWNYCH MŁODYCH MĘŻCZYZN ZE ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 POZNALIŚMY ICH NA IV CHARYTATYWNYM BIEGU ŚW. WAWRZYŃCA W BIEGONICACH

PRAGNIEMY SPOTKAĆ SIĘ Z NASZYMI PRZYJACIÓMI KRZYSZTOFEM (PO WYPADKU

 I DARIUSZEM (CZTEROKOŃCZYNOWE PORAŻENIE MÓZGOWE) PORUSZAJĄCYMI  SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH. ICH MARZENIA ZOSTAŁY OGRANICZONE

A WIELE Z NICH LEGŁO W GRUZACH.

 CHCEMY  WESPRZEĆ ICH KOSZTOWNE LECZENIE I REHABILITACJĘ POPRZEZ PRZEKAZANIE IM ZEBRANYCH ŚRODKÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU W TYM PROJEKCIE POPRZEZ WRZUCENIE DO CENNEJ SKARPETY PIENIĘDZY NA TEN SZCZYTNY CEL.

 POPRZEZ EMPATIĘ, SERDECZNOŚĆ, KLIMAT ŚWIĄT, PREZENTY, CZYNIENIE DOBRA,
NASZE DZIECI WYŚLĄ ZA POMOCĄ POCZTY ŻYCZENIA WRAZ Z PREZENTEM I BĘDZIEMY SIĘ ŁĄCZYĆ Z NIMI PODCZAS KONCERTU KOLĘD POD NAZWĄ

  „KONCERT BOŻONARODZENIOWY”

 KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU 22 GRUDNIA O GODZ. 10.00

OBOWIĄZUJĄ STROJE GALOWE

 W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KONCERT ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU GOŚCI

Z ZEWNĄTRZ