Dzieci w Międzynarodowym Przeglądzie Plastycznym, temat OGRÓD PIĘKNA, DOBRA I RADOŚCI – PTAKI

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Dzieci w Międzynarodowym Przeglądzie Plastycznym, temat OGRÓD PIĘKNA, DOBRA I RADOŚCI – PTAKI pod Honorowym Patronatem Prezydenta Nowego Sącza

Cele:
inspirowanie twórczości artystycznej dzieci,
promowanie młodych twórców poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć,
propagowanie postaw proekologicznych i Międzynarodowego Dnia Ptaków,
zachęcanie do obserwacji i zdobywanie wiedzy na temat ptaków.