„Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki teatralnej” Oddział Zerowy i Starszaków w przedstawieniu teatralnym pt. Trzy Świnki

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Chcąc wychować przyszłego twórcę i odbiorcę sztuki teatralnej, dajemy dzieciom możliwość twórczego działania, prezentowania swoich umiejętności w zakresie edukacji teatralnej oraz poszerzenia zainteresowań, mając bezpośredni kontakt z aktorem oraz ze środowiskiem teatralnym. Chcemy zbliżyć dzieci do teatru, uwrażliwić je na odbiór sztuki teatralnej.
W ramach zajęć dzieci samodzielnie przygotowują rekwizyty, stroje, tym samym stają się współautorami sukcesów artystycznych.