Dzielmy Się Dobrem!….. bo… Wspólnie Możemy Zmieniać Świat!

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Dzieci MIŚKA Pozdrawiają Wszystkie Dzieci Świata!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4773637892701623&id=214378395294285