CZAS NA WARSZTATY

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W ramach lekcji historii rozpoczynamy zwiedzanie największych atrakcji turystycznych Ziemi Sądeckiej/odkrywanie nowych miejsc, ich badanie, sprawdzanie, smakowanie natury, poznawanie historii

Rozpoczynamy zwiedzanie:
1.Warownia Stara Baśń w Grybowie
W dniu 27.09.2018 r. przenosimy się w klimacie średniowiecznym do Grodu Warownego, który pozwala poczuć ówczesną atmosferę.