OBSERWACJA ZAJĘĆ DYREKTORA POŁĄCZONA Z DOKONANIEM OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ODDZIALE ZEROWYM – TEMAT: POLSKA-MÓJ DOM

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.