Dzieci MIŚKA/Oddział Żeleźnikowa piosenkami i wierszami powitały swojego Gościa. I było miło i przyjemnie.

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.