NAUCZYCIEL MA WPŁYW NA WIECZNOŚĆ…..NIE JEST BOWIEM W STANIE OKREŚLIĆ,GDZIE KOŃCZY SIĘ JEGO ODDZIAŁYWANIE . (H.B ADAMS)

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.