W Żłobku Nowy Sącz „‘’Mikołaju!? Czy ktoś o Panu nie zapomni!?…Że Panu smutno będzie potem!?.”

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.