„ZAŁATWIAMY SWOJE WAŻNE SPRAWY!!!”…. POWIEDZIAŁY NAM DZIECI MIŚKA! PRZED WEJŚCIEM DO KAWIARNI

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.