GRATULACJE AWANSU ZAWODOWEGO!!!

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Z rąk Organu Prowadzącego nauczyciel mgr Klaudia Kulig odebrała dzisiaj AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Nauczyciel złożył ślubowanie wypowiadając słowa:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania jczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

17 grudnia 2019 r. komisja powołana przez Dyrektora egzaminowała Nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W komisji zasiedli:
Eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej
• dr Mirosława Socha
• mgr Małgorzata Świerczek
Przedstawiciel Organu Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty
w Krakowie
• mgr Bożena Król
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Misiek
• mgr Krystyna Gurba