Gry i zabawy

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Zabawa jest dla dziecka podstawową formą aktywności ruchowej. Gry i zabawy wpływają pozytywnie na sprawność dziecka. W czasie wykonywania ćwiczeń ruchowych, udziału w grach i zabawach ruchowych rozwijają się wszystkie cechy motoryki, takie jak: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość oraz umiejętności ruchowe potrzebne w codziennym życiu. Kształtują umiejętność określenia odległości, ciężaru, wytrzymałości, dostarczają dzieciom wielu nowych wrażeń i wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości a także logicznego myślenia.

Zabawy ruchowe wywierają dobroczynny wpływ na takie cechy charakteru jak: samodzielność, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność, zdyscyplinowanie.
Prawidłowe wychowanie fizyczne dzieci już od najmłodszych lat jest niezbędne dla ich harmonijnego, psychicznego i fizycznego rozwoju.

Stworzyliśmy komfortowe warunki do rozwoju aktywności fizycznej dzieci na świeżym powietrzu, na bezpiecznym placu zabaw, w posiadłości wiejskiej Przedszkola. Dzieci mogą rozwijać swoją aktywność fizyczną, co stawia czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnych emocji u dzieci.