Przedszkole Misiek angażując własne środki /wkład własny 158 400, 00 zł/ realizuje Projekt Współfinansowany ze Środków Europejskich / dofinansowanie projektu 748 546,74 zł/ Łączna wartość projektu 906 946, 74zł / zapewniając wysokiej jakości kształcenie w naszym Przedszkolu

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

I MÓWIMY O SUKCESIE !!! ZAPEWNIAJĄC WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIE W MIŚKU!!!

Przedszkole Misiek angażując własne środki /wkład własny 158 400, 00 zł/

realizuje Projekt Współfinansowany ze Środków Europejskich  / dofinansowanie projektu 748 546,74 zł/

Łączna wartość projektu 906 946, 74zł

  1. „Nowoczesne Integracyjne Kształcenie w Przedszkolu Misiek w Nowym Sączu” w okresie 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021

Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola Misiek uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w ramach rozwoju kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych  /w zwiększonych liczbach godzin/  a także w dodatkowych zajęciach wyrównujących stwierdzone deficyty rozwojowe.

Należą do nich:

  • nauka języka angielskiego
  • warsztaty z robotyki i automatyki
  • warsztaty matematyczne
  • warsztaty informatyczne /nauka kodowania, programowania, dostępu do informacji
  • zajęcia z Wf/gimnastyki korekcyjnej indywidualne i grupowe
  • grupowe zajęcia kulturalne
  • zajęcia psychologiczne indywidualne i grupowe
  • zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe

Ramowy Plan Dnia z zachowaniem powyższych zajęć dla poszczególnych grup przedszkolnych  jest realizowany,

zapewniając wysokiej jakości kształcenie w Przedszkolu MISEK

Ramowy Plan Dnia do wiadomości Rodziców.

 

UWAGA! Nauczyciele, Specjaliści prowadzą uważną obserwację rozwoju każdego dziecka, współpracują z Rodzicami.

Drodzy Rodzice bardzo prosimy o kontakt w sytuacjach zauważonych niepokojących, symptomów w rozwoju swojego dziecka.

Koordynatorem Zespołu Specjalistów odpowiedzialnego za udzielanie, wspomaganie i korygowania rozwoju dziecka/ pomocy dziecku

jest dr Elżbieta Lubińska-Kościółek Specjalista w Pedagogice Specjalnej 

                                                                                             Dyrektor Przedszkoli i Żłobków MISIEK Krystyna Gurba