I PODĄŻAMY W WASZĄ STRONĘ!👍👍👍

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ O PODPISANIU POROZUMIENIA O OBJĘCIU PATRONATEM W RAMACH „PARTNERSKA SZKOŁA” POMIĘDZY WYŻSZĄ SZKOŁĄ BIZNESU NATIONAL LUIS UNIWERSITY /WSB-NLU W NOWYM SĄCZU REPREZENTOWANĄ PRZEZ REKTORA DR DARIUSZA WOŻNIAKA,PROF. WSB-NLU

A NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLEM I ŻŁOBKIEM MISIEK/ NPIŻM W NOWYM SĄCZU REPREZENTOWANYM PRZEZ DYREKTORA
MGR KRYSTYNĘ GURBA 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
I ma na celu Współprace pomiędzy WSB-NLU a NPiŻM , przejawiającą się w :
Bezpłatnego uczestnictwa kadry NPiŻM w Szkoleniach, Webinariach realizowanych w WSB-NLU
Organizacji warsztatów dla podopiecznych w NPiŻM prowadzonych przez WSB-NLU
Uczestnictwie w konferencjach i wydarzeniach o charakterze popularno-naukowym
Konsultacji nauczycieli NPiŻM z pracownikami naukowo-dydaktycznymi WSB-NLU
Wspieraniu merytorycznym wspólnych przedsięwzięć, dotyczących promocji i rozwoju NPiŻM i WSB-NL.
Podpisane Porozumienie ma charakter bezterminowy!….☺️☺️☺️👍👍👍
Jestem przekonana o wymiernych efektach wspólnych działań!….i efektywnym kształceniu uczniów MIŚKA……💪💪💪👍👍👍
Bardzo dziękujemy!!!…..❤
Przedszkolaki MIŚKA!…😄🧸