I WKRĘĆ SIĘ! NAPEŁNIAMY SERCA- MISIEK NOWY SĄCZ/ZAKŁADNIKÓW❤️❤️❤️

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Młodzi Entuzjaści Ochrony Środowiska w Akcji Ekologiczno-Charytatywnej!

Wspierajmy dzieci MIŚKA w tej Szczytnej Akcji Pomagania i Recyklingu!
Taka zbiórka nakrętek poza oczywistym celem charytatywnym/uwrażliwiania dzieci na potrzeby innych i w doskonały sposób podnosi świadomość ekologiczną dzieci.
Zachęcamy Wszystkich do angażowania się w zbiórkę nakrętek w MIŚKU, realizując jednocześnie szczytny cel społeczny i ekologiczny!…
RÓBMY TO RAZEM!…… 👏👏👏
Prowadzona Edukacja Ekologiczna o charakterze Wychowawczo-Dydaktycznym w MIŚKU kształtuje w dziecku potrzebę dbania o Środowisko, ale również zachęca do czynnego działania, do podejmowania własnych inicjatyw oraz do poszerzania wiedzy o Środowisku, Przyrodzie i ich Ochronie….
To liczne formy aktywności dzieci MIŚKA, projekty edukacyjne akcje społeczne, akcje ekologiczne, eksperymenty, warsztaty, liczne spotkania z Ekspertami są Szansą Skutecznej Zmiany Proekologicznej……….. 👍👍👍
W ramach Współpracy z Firmą NEWAG Nowy Sącz
DZIĘKUJEMY PIĘKNIE! ❤️