Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2018/2019

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2018 r. O GODZ.15:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 Z PRZYJĘCIEM NOWYCH DZIECI DO SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ UROCZYSTE WRĘCZENIE TARCZY PRZEDSZKOLA JAKO SYMBOLU IDENTYFIKACJI Z PRZEDSZKOLEM.

W UROCZYSTYM PRZEMÓWIENIU DYREKTOR PODKREŚLIŁA KLUCZOWE ZNACZENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Rok szkolny 2018/1019 uroczyście otwieram, tym samym przejmujemy ogromną odpowiedzialność za efektywny rozwój każdego dziecka i jego efektywne przygotowanie do dojrzałości szkolnej.
Wysoka jakość edukacji, wychowania, opieki jest dla nas wartością kluczową.
To klucz z jednej strony do nowoczesnej edukacji, wysokiej technologizacji, nauki programowania, dostępu do informacji, rozwoju wielorakiej inteligencji, ciekawości badawczej, nauki przez działanie, otwartości, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności współdziałania, współpracy, empatii, zaradności i wiary we własne siły i własne możliwości, a więc nacisku na osiągnięcia. Z drugiej strony zaś rozwijamy potrzebę indywidualizmu, swobody wyrażania swoich poglądów, swoich myśli i szanowania praw dziecka, planowania i samorealizacji, takiego koniecznego etapu w rozwoju.
W ten sposób pragniemy dostosować swoich wychowanków do nowych warunków edukacji, która już za oknem Miśka czeka.

Dyrektor złożyła także życzenia wszystkim dzieciom – Samych sukcesów na pierwszym i kolejnych etapach edukacji. A hymn „Gaudemus Igitur” który rozpoczął Inauguracje niech rozbrzmiewa w Waszych umysłach i prowadzi Was z sukcesami do wymarzonych, wybranych wyższych uczelni. Powodzenia!
Serdecznie dziękujemy Rodzicom i wszystkim gościom za udział w uroczystości