INFORMACJA DOTYCZĄCA WPROWADZONYCH PROCEDUR HIGIENICZNEJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI W PRZEDSZKOLU

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Informujemy, że na czas sytuacji epidemiologicznej COVID -19 wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego dzieci, pracowników, stanowisk pracy oraz środków ochrony osobistej przy produkcji i dystrybucji żywności:

1) Higiena pracownika przy kontakcie z żywnością – COVID 19
2) Dostawa surowców, materiałów i dodatków – COVID 19
3) Przygotowywanie posiłków – COVID 19
4) Dystrybucja posiłków, zmywanie naczyń stołowych i transportowych – COVID 19
5) Mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych i ciągów komunikacyjnych – COVID 19

Wdrożone zasady mają na celu minimalizację, a nie eliminację zagrożenia (eliminacja jest niemożliwa).
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) informuje, że obecnie nie ma dowodów na to, iż żywność jest prawdopodobnym źródłem lub drogą przenoszenia wirusa SARS – CoV-2 (żywność nie jest medium umożliwiającym namnażanie się  wirusa). Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że podobnie jak na innych powierzchniach, wirus ten może przez pewien czas pozostać aktywny na
powierzchniach produktów lub opakowań, które zostały zanieczyszczone nim przez osoby chore.

Procedury w przedszkolu wprowadzono na podstawie:

  • „COVID – 19 a bezpieczeństwo żywności” opracowanie Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020
  • Q&A dotyczące żywności i koronawirusa – aktualizacja 28/04/2020 Opracowanie ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Wytyczne dla producentów żywności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS COV-2 wywołującego chorobę COVID19 opracowanie
  • Polskiej Federacji Producentów Żywności z dnia 15 kwietnia 2020 r. Wersja 2

Opracowano przez: Specjalista ds. żywienia
mgr inż. Anna Motak