Jubileusz 5-lecia działalności Przedszkola i Żłobka MISIEK

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Po pierwsze jakość!

Dyrektor zabrała głos – Przedszkole i Żłobek MISIEK przeżywa dziś niezwykły dzień – Jubileusz 5lecia działalności.

Czynnie kształtujemy obraz nowoczesnego Przedszkola i Żłobka a efektywne zarządzanie i praca  całej kadry prowadzi do jego nieustannego rozwoju i jak najlepszego funkcjonowania, co pragnę dziś podkreślić.  Stawiamy na jakość i profesjonalizm,których celem jest wszechstronny rozwój każdego dziecka, jego efektywne przygotowanie do dojrzałości szkolnej, tu najważniejsze są sprawy najmłodszych, tu jest miejsce budowania poczucia własnej wartości i twórczej aktywności, nauki przez samodzielną aktywność, doświadczenia i planowanie pracy.
Dziś jesteśmy znaczącą, placówką edukacyjną, otwartą na Świat, wyróżniającą się aktywnością.

O aktywności Przedszkola i aktywności naszych dzieci Pani Dyrektor mówiła długo. Mówiła także o znaczących sukcesach placówki. Podkreślała także – By skutecznie zarządzać Przedszkolem i Żłobkiem w epoce gwałtownych, nieprzewidywalnych zmian i szybkiego postępu na świat, z ogromną starannością w sposób zorganizowany kieruję tą instytucją , mamy wypracowane strategie zarządzania na których można budować strategie organizacji, zwłaszcza organizacji edukacyjnej.

W dalszej części zwróciła się do przybyłych gości – Pragnę podziękować rodzicom, dużą rangę i znaczenie ma dla nas współpraca z rodzicami ,a także pragnę podziękować partnerom
ze środowiska lokalnego wspierającym Przedszkole w działaniach wychowawczo-edukacyjnych.

Dumą naszego Przedszkola i Żłobka są ludzie z nami związani od początku ,wspaniali wychowawcy, opiekunowie, nauczyciele, specjaliści.
Dzięki Wam tworzymy klimat wzajemnej życzliwości i współpracy, można rzec jacy ludzie takie Przedszkole.
Pragnę dziś podziękować Wam szczególnie drogie koleżanki.
Pragnę szczególnie podziękować 1 osobie z grona pedagogicznego, to pielęgniarka, v-ce dyrektor Przedszkola i Żłobka MISIEK p. Iwona Baran, niezastąpiona ,ceniona przez rodziców, oddana dzieciom ,zajmująca się zdrowiem i profilaktyką zdrowotną naszych dzieci, dziś szczególnie dziękujemy.

Dziękuję raz jeszcze Wszystkim za uświetnienie swą obecnością jubileuszowej uroczystości, zapraszam do wspólnej zabawy a gości do zwiedzania naszej placówki.