Logopeda

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Moja praca logopedyczna nad budowaniem systemu językowego (szczególnie w obrębie systemu fonetyczno- fonologicznego) uwzględnia ogólną wiedzę językoznawczą. Mimo podobieństwa zaburzeń i występujących w wymowie deformacji głosek, indywidualny przypadek wymaga ode mnie każdorazowego dostosowania sposobu dochodzenia do prawidłowej artykulacji.

Dziecko od pierwszego spotkania odczuwa siłę oddziaływań logopedycznych – co daje małemu pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i wiarę w skuteczność podejmowanych działań. Zajęcia logopedyczne nie koncentrują się jedynie na ćwiczenia artykulacyjnych, gdyż budowanie systemu językowego zależy od wielu czynników. Tylko równomierny rozwój wszystkich funkcji psychicznych warunkuje prawidłowy przebieg oddziaływań logopedycznych.

Zajęcia realizowane są w formie indywidualnej, ponieważ przedszkolak jest nie jest zdolny do pełnej kontroli swoich zachowań, ma także labilną uwagę i zmienną koncentrację, a indywidualna forma ćwiczeń pozwala na dostosowanie materiału oraz kierowanie uwagą ucznia tak, aby ćwiczenia były najintensywniejsze a przez to bardziej efektywne.

Ogólne zasady wywoływania prawidłowego brzemienia głosek podczas zajęć to m.in.:

  • wypowiadanie wyrazów i sylab wolniej i głośniej w stosunku do tzw. normalnego mówienia,
  • przesadzony, do wizualizacji, układ ust i języka będący dodatkowymi cechami dystynktywnymi głosek, włączając odczucie przepływu powietrza na skórze dłoni,
  • wybrzmiewanie spółgłosek w wyrazach lub sylabach,
  • wykorzystywanie wyrazów i zwrotów znanych dziecku, wyjaśnianie nowych słów i używanie ich w różnych kontekstach,
  • częste powtarzanie słów w trakcie innych ćwiczeń,
  • uwzględnianie wszystkich wymiarów komunikacji językowej (rozszerzanie słownictwa, dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji, osób i celów),
  • naprzemienność ról nadawcy i odbiorcy komunikatów językowych,
  • zastosowanie w terapii pacynek, pozwalających na kierowanie uwagi dziecka na to, co mówi, a nie jak mówi, co pozwoli uniknąć powstawania lęku przed mówieniem.

Usprawnianie artykulacji oraz pracy z dziećmi jest możliwe dzięki systematycznej współpracy z rodzicami.

mgr Maria Kmiecik