Pedagog

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Moim zadaniem jest pogłębianie, poszerzanie oraz uzupełnianie działań dydaktyczno – wychowawczych prowadzonych przez wychowawców w placówce, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej w tym wsparcie dla dzieci szczególnie uzdolnionych, organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla rodziców, podopiecznych oraz nauczycieli, planowanie oraz koordynowanie zadań realizowanych przez przedszkole na rzecz dzieci. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi.

Zapraszam do współpracy
mgr Karolina Berowska