KAWA NA ŁAWĘ! ☕️☕️ SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE Z RODZICAMI W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy Przedszkola i mówimy o współodpowiedzialności za proces jego realizacji…

Tak! bo mamy wspólny mianownik-dobro dziecka.
I mówiliśmy o całej kulturze organizacji, jakości i szerokiego zakresu usług i efektywności kształcenia, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka w MIŚKU i mówiliśmy o wysokich kwalifikacjach kadry MIŚKA i zespołowym działaniu!….
Życzmy sobie wspólnie udanego Nowego Roku Szkolnego,pełnego sukcesów dydaktyczno -wychowawczych.
Wyrażamy wdzięczność rodzicom za okazane nam zaufanie.
A zaufanie MISIEK zdobywa przede wszystkim przez profesjonalizm.