Każdy chłopiec z Przedszkola MISIEK chce zostać Strażakiem!

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Co to był za dzień! Każdy chłopiec z Przedszkola MISIEK zadeklarował: „TAK, CHCĘ BYĆ STRAŻAKIEM!”

Prawdziwi Strażacy wozem strażackim wjechali na nasze podwórko.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały Strażaków, którzy opowiadali o swojej pracy: „Oprócz typowej walki z pożarami musimy być przygotowani na szereg innych zagrożeń. Jeździmy do katastrof budowlanych, wypadków drogowych. Dla nas każdy jeden wyjazd to walka, często nie wiemy nawet do czego dokładnie jedziemy. Gasimy pożary i uczestniczymy w interwencjach związanych z miejscowymi zagrożeniami, takimi jak wypadki drogowe, wichury, powodzie. Jesteśmy zawsze w pełnej gotowości by ratować ludzkie zdrowie i życie”
Strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego.

Sercem wozu strażackiego jest zbiornik wody, autopompa oraz węże strażackie, obok węży leżą aparaty tlenowe dla ekipy strażaków, dalej podstawowy sprzęt ratownictwa technicznego (np. rozpieracz, pompa przecinak) oraz narzędzia do wyważania drzwi (np. „chuligan”) ich mniejsi kuzyni np. młotek, siekiera itp. W drugiej rocie (czyli z drugiej strony samochodu) znajdują się motopompy, pilarki do drewna, skokochron, dwa worki z sorbentem, ubrania żaroodporne oraz agregat oddymiający. Na dachu ciężarówki strażaków leżą cztery drabiny przystawne nasadkowe (można ich używać razem lub osobno).

Z okazji Waszego Święta „Dnia Strażaka” życzymy Wam bezpiecznej służby i z szacunkiem dziękujemy za każdy dzień – podpisali się  Dzieci z Przedszkola i Żłobka MISIEK.