KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI…? ROLA NAUCZYCIELA W ŻYCIU KAŻDEGO UCZNIA….

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Uczyć Się aby Być…Rozwój Ma na Celu Pełny Rozkwit Człowieka, w Całym Bogactwie Jego Osobowości i w Różnorodnych Formach Ekspresji i Zaangażowania jako Jednostki, Członka Rodziny i Społeczeństwa, Obywatela i Producenta, Wynalazcy Techniki i Twórcy Marzeń.

Nie Wolno Nam Bowiem Zaniedbać Żadnego Talentu Ukrytego na Podobieństwo Skarbu w Głębi Każdej Istoty Ludzkiej. Toteż w Ogromnym Stopniu, na Edukacji Spoczywa Obowiązek Rozwijania u Wszystkich Ludzi Zdolności Do Samodzielnego Myślenia i Samodzielnych Sądów, Nieodzownych w Sytuacji Zwiększonej Odpowiedzialności Osobistej za Kształtowanie Wspólnego Losu (Raport J. Delorsa, Faure 1975, s.15).

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Nauczyciele i Wychowawcy Składam Serdeczne Życzenia w Dniu Edukacji Narodowej, do Życzeń Dołączył Się Dariusz Piątkowski Minister Edukacji Narodowej.
Wyrażając Wdzięczność za Państwa Codzienne Starania Edukacyjne i Wychowawcze, Przekazuję Najlepsze Życzenia Oraz Serdeczne Pozdrowienia.

Życzę Wam Wielu Sukcesów, Spełnienia Zawodowego a Także Nieustającej Inspiracji – Tak Potrzebnej w Pracy z Młodymi Ludźmi. Mam Nadzieję, że Osiągnięcia Naszych Uczniów Będą Przynosiły Wam Radość i Dawały Poczucie Dobrze Spełnionego Obowiązku.

Krystyna Gurba