Kluczem do Sukcesu Miśka jest???? m.in. ……Współpraca Zespołowa!

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Dialog, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się dobrymi praktykami – to główne tematy poruszane podczas Integracyjnego Spotkania Kadry Miśka.Serdeczne Podziękowania Składam W-Ce Dyrektor Iwonie Baran za Przyjęcie Miśka w Swojej Posiadłości.😀💝

Krystyna Gurba