Komunikat Dyrektora Przedszkola z dnia 06. 04. 2021 roku

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Uwaga!
Komunikat nie dotyczy wytycznych co do organizacji edukacji i opieki nad dziećmi pracowników służb medycznych, służb mundurowych i porządkowych zgodnie z Rozporządzeniem jn. Edukacja i Opieka tych dzieci jest organizowana w naszych Placówkach zgodnie z tymi wytycznymi /Rozporządzenie zostało udostępnione do wiadomości Rodzicom na pocztach grupowych.

Komunikat Dyrektora Przedszkola z dnia 06. 04. 2021 roku

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek Systemu Oświaty z uwagi na pogarszającą się sytuację pandemiczną, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zostały zamknięte wszystkie Przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

Zarządza się co następuje:
Dyrektor we współpracy z Nauczycielami
– ustala cotygodniowy zakres nauczania do realizacji Podstawy Programowej w poszczególnych oddziałach, na zajęciach prowadzonych w formie online za pomocą poczty e-mail i telefonicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
– ustala się sposób monitorowania postępów dzieci i weryfikacji obecności dzieci na zajęciach online /dotyczy Oddziału Zerowego.

Nauczyciel przekazuje treści kształcenia do realizacji w postaci linków do filmów, prezentacji, zdjęć, kart pracy, opracowanych zajęć edukacyjnych w każdy poniedziałek, środę i piątek godz. 9.00 i będą zamieszczane na poczcie w poszczególnych grupach. Linki dla utrwalania wiadomości będą aktywne przez 14 dni. Naszym zadaniem jest ukierunkować działania tak, żeby w pełni była realizowana Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (poczta mailowa jest najbardziej dostępna obecnie). Drogie dzieci prosimy Was abyście pracowały razem z nami poszerzając swoją wiedzę i doświadczenia, bo Wy już wiecie, że nieustannie ucząc się poznajemy świat. Zaczynamy od środy , przekazujemy tygodniowy blok tematyczny, tematy poszczególnych zajęć, ustalamy jasne i czytelne zasady komunikacji:
– określamy godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i dzieci codziennie od poniedziałku do piątku od 8 do 15
– możliwość rozmowy ze swoim nauczycielem, bądź zapytania dziecka o coś w wiadomości powinna być prowadzona z zachowaniem ciągłości kontaktu dziecka z nauczycielem.
– nauczyciel będzie prowadził zdalnie zapisy w dzienniku, codziennie dokumentuje w dziennikach dzienny zapis pracy dydaktyczno-wychowawczej, (w oddziale zerowym na bieżąco będą oceniane
aktywność i postępy uczniów.)
– zachęcamy dzieci do aktywności w zajęciach!!! :-) :-)

Prosimy o śledzenie na bieżąco również strony Internetowej Przedszkola MISIEK. Niech zatem ta próba takiej formy komunikacji odbywa się w najbardziej dostępnych warunkach dla wszystkich, wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Czekamy na Państwa uwagi i propozycje, prosimy przekazywać je wychowawcom w swoich grupach.

Numery telefonów poszczególnych nauczycieli:
Krystyna Gurba 889464155
Klaudia Kulig 888294966
Joanna Rams 534989587
Joanna Zając 512529546
Marcella Festosi-Guida 782163172
Angelika Malinowska 885695457
Paulina Stanek 502924866
Justyna Mróz 693295669
Małgorzata Harnik 510868725
Urszula Kierc 515713882
Agata Zygmunt 796310683

Z Wyrazami Szacunku
Dyrektor Przedszkola Misiek Wychowawcy, Nauczyciele