KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW MISIEK

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Decyzją Ministerstwa Edukacji z dnia 20 marca 2020 zmieniające Rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

wydłuża do 10 kwietnia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju i wprowadza od 25 marca 2020 obowiązek prowadzenia przez te placówki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.