KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW MISIEK

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Decyzją Ministerstwa Edukacji z dnia 9.04.2020 zmieniające Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19

wydłuża się do 26.04.2020 okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju i wprowadza obowiązek prowadzenia przez te placówki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.