Konferencje i Szkolenia

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Uczestniczymy systematycznie w konferencjach i szkoleniach kadry organizowanych przez Instytut Komeńskiego oraz Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Akademii Komeńskiego: psychologów, pedagogów i metodyków wychowania przedszkolnego.

Przykłady ostatnich konferencji:

 • temat: Jakość wczesnego dzieciństwa, jak kształcić kompetencje opiekunów małych dzieci.
 • temat: Jak realizować programy rozwoju i organizacji instytucji opieki nad dziećmi.

W konferencjach tych biorą udział wybitni specjaliści, aktywnie działający na polu edukacji żłobkowej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 • szkolenie “Zarządzanie jakością pracy Przedszkola” prowadzone było w Przedszkolu MISIEK przez trenerów specjalistów Instytutu Komeńskiego z Warszawy.

liczba godzin- 50 godzin dydaktycznych

 • standardy jakości
 • ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • organizacja ewaluacji pracy przedszkola z wykorzystaniem metodyki partycypacji
 • podejście pertycypacyjne w badaniach jakości edukacji
 • wsparcie mentoringowe zdalne ,wprowadzenie w praktykę zarządczą nabytych umiejętności
 • doskonalenie współpracy z Rodzicami

Przykłady ostatnich kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i specjalistów:

 • Szkoła dla Rodziców i wychowawców część 1 “Wychowywać to kochać i wymagać”
 •  Szkoła dla Rodziców i wychowawców część 2 “Rodzeństwo bez rywalizacji”
 • “Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży”
 • “Jak skutecznie porozumiewać się z innymi”
 • “Wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • “Dojrzałość szkolna – diagnoza i co dalej?”
 • “Zabawy do myślenia – metoda wspierania rozwoju dzieci poprzez działania twórcze”
 • “Przemoc w szkole epizod czy norma”
 • “Analiza rysunku dziecka”
 • “Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania”
 • “Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”
 • “Edukacja emocjonalna w przedszkolu z wykorzystaniem ćwiczeń twórczych”
 • “Boje się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia”
 • “Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo – behawioralne”
 • “Co nowego w edukacji przedszkolnej?”
 • “Multisensoryczne nauczanie języka angielskiego w przedszkolu”
 • “Style wychowawcze a samodyscyplina dziecka”
 • “Złość u dzieci” – Rola emocji w życiu dziecka, Złość w perspektywie biologicznej i społeczno-rozwojowej. Przyczyny i oblicza złości. Praca nad emocjami-oswajanie złości. Model ABC wybuchu złości. Zapobieganie oraz reagowanie w sytuacji napadu złości. Techniki wspierające dziecko w wyrażaniu złości w sposób społecznie akceptowany. Skutki niewłaściwej reakcji dorosłego na ataki złości i gniewu dziecka. Istota profilaktyki oraz wspieranie rozwoju i inteligencji emocjonalnej. Metody i ćwiczenia pomagające dziecku zapanować nad złością.
Ostatnie kursy e-learningowe:
 • “Bezpiecznie dziecko – bezpieczne przedszkole” w wymiarze 60 godzin zorganizowane przez Studium Prawa Europejskiego.
 • “Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej” w wymiarze 60 godzin dydaktycznych. – Jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę, dlaczego nie kara? Zasady, normy i konsekwencje porządkują świat. Wzmocnienia pozytywne i nagrody mają potężną moc. Dobrze nie wystarczy. Jak chwalić i dawać systematyczną uwagę.