KONKURS PLASTYCZNY WODA- ZDROWIE RADOŚĆ. ORGANIZATOREM KONKURSU SĄDECKIE WODOCIĄGI

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Cel konkursu
Propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci.
Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody a w szczególności środowiska wodnego.