Lista dzieci zrekrutowanych do projektu pn. „Nowoczesne Integracyjne Kształcenie w Przedszkolu Misiek w Nowym Sączu” nr RPMP.10.01.02-12-0186/19 -dotyczy nowo tworzonej grupy przedszkolnej-

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Lista rankingowa – dotyczy nowo tworzonej grypy przedszkolnej – kody

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE