Lista dzieci zrekrutowanych do projektu pn. „Nowoczesne Integracyjne Kształcenie w Przedszkolu Misiek w Nowym Sączu” nr RPMP.10.01.02-12-0186/19

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Przejdź do listy