MISIEK DOCENIONY!!! MILIONY POPŁYNĘŁY DO MIŚKA :)

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

– OGROMNA SATYSFAKCJA PO KONTROLI Z TRWAŁOŚCI PROJEKTÓW UNIJNYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY KRAKÓW – MISIEK Z OCENĄ CELUJĄCĄ Z REALIZACJI I ROZLICZENIA PROJEKTÓW.

– DYREKTOR MIŚKA Z NAGRODĄ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – WYRÓŻNIENIE I STATUETKA /BILET NA WYJAZD STUDYJNY DO BRUKSELI, BRUGII, GANDAWY I OSTENDY ZE SPECJALNYM ZWIEDZANIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO/ ZA SKUTECZNE WYKORZYSTYWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH.

I MÓWIMY O SUKCESIE!!!
WYSOKIEJ KULTURZE ORGANIZACJI!!!
WSPÓŁPRACY NA POZIOMIE EUROPEJSKIM!!!
WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W MIŚKU W RAMACH ROZWOJU WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECKA
MISIEK ANGAŻUJĄC WŁASNE ŚRODKI ZREALIZOWAŁ PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
PROJEKT KREATYWNY I TWÓRCZY ROZWÓJ DZIECKA W ŻŁOBKU MISIEK
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1.410.372,60 PLN
WKŁAD WŁASNY MIŚKA: 248 889,29 PLN

PROJEKT MALI BADACZE W ŻŁOBKU NA WSI
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1.015.287,60 PLN
WKŁAD WŁASNY MIŚKA: 179.168,40 PLN

PROJEKT NOWOCZESNE INTEGRACYJNE KSZTAŁCENIE W PRZEDSZKOLU MISIEK
W NOWYM SĄCZU /OBECNIE W REALIZACJI/
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 748.546,74 PLN
WKŁAD WŁASNY MIŚKA: 158.400,00 PLN

Dyrektor Przedszkoli i Żłobków Misiek
Krystyna Gurba