NA SPORTOWO

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO „ZDROWIE FIZYCZNE DZIECKA”,  WE WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W NOWYM SĄCZU INSTYTUTEM KULTURY FIZYCZNEJ STARSZA GRUPA PRZEDSZKOLNA UCZESTNICZYŁA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. ZAJĘCIA Z DZIEĆMI PROWADZILI STUDENCI III ROKU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO POD OKIEM TRENERA PIOTRA DOBOSZA.

Przebieg zajęć:

  • prelekcja pt. „Wpływ sportu na zdrowie”
  • ćwiczenia gimnastyczne „tunel lekkoatletyczny”
  • gry zespołowe
  • pokaz sztuk walki – prowadził trener sztuk walki Piotr Dobosz

Aby aktywność fizyczna przyniosła odpowiednie efekty, powinna być systematyczna, dlatego zajęcia wychowania fizycznego odbywają się cyklicznie pod okiem trenerów i studentów w PWSZ oraz
w przedszkolu codziennie przez 20 minut, pod okiem nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego.
Za optymalny poziom aktywności fizycznej wpływający na zdrowie dzieci uważa się wysiłki wykonywane
5 razy w tygodniu przez 20 minut. Każda aktywność ruchowa, ćwiczenia fizyczne i uprawianie sportu są dostosowane do wieku, budowy fizycznej oraz stanu zdrowia dziecka.