Nasz chleb powszedni

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Dzieci MIŚKA biorą udział w powiatowym konkursie plastycznym pn. „Nasz chleb powszedni” pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka.
Plastyczne wypowiedzi dzieci na ten temat w swoich pracach w konkursie plastycznym jw.

Stosunek dziecka do chleba?
Czy dziś szanujemy nasz powszedni chleb?
Co wiemy o pracy, tradycjach i zwyczajach z nim związanych?
Swoisty kult chleba, gdzie obecność na stołach poprzedzona była ciężką pracą wielu ludzi.

W zajęciach praktycznych dzieci wypiekały w naszej kuchni chleb,
przedstawiono dzieciom technologię procesu wypieku chleba,
opisano jego składniki i gatunki, podano wartości odżywcze i wpływ na zdrowie człowieka
(patrz galeria)