O Nas

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Niepubliczne przedszkole “Misiek”, nowoczesny, odpowiednio wyposażony ośrodek, wyposażony według najwyższych standardów zapewniający opiekę dzieciom w wieku od 5m-cy do 6 lat w komfortowych warunkach. Przedszkole przestronne o łącznej powierzchni użytkowej 450 m2, dostosowano do najwyższych wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych.
Zaprojektowany tak, aby uzyskać współczesną formę architektoniczną.

Uwzględniono dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, które będą miały dostęp na parter bez potrzeby pokonywania jakichkolwiek stopni. Wejście do budynku odbywa się szerokimi drzwiami a wszystkie główne skrzydła drzwi w budynku i do pomieszczeń wewnętrznych zapewnią łatwość komunikacji osobom niepełnosprawnym na parterze przedszkola.

Przedszkole zarządzane profesjonalnie przez kompetentne osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie.

Uczestniczymy systematycznie w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Instytut Komeńskiego oraz Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie. Szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Akademii Komeńskiego: psychologów, pedagogów i metodyków wychowania przedszkolnego.

Przykłady ostatnich konferencji:

 • temat: Jakość wczesnego dzieciństwa, jak kształcić kompetencje opiekunów małych dzieci.
 • temat: Jak realizować programy rozwoju i organizacji instytucji opieki nad dziećmi.

W konferencjach tych biorą udział wybitni specjaliści, aktywnie działający na polu edukacji żłobkowej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 • szkolenie “Zarządzanie jakością pracy Przedszkola” prowadzone było w Przedszkolu MISIEK przez trenerów specjalistów Instytutu Komeńskiego z Warszawy czerwiec 2015

liczba godzin- 50 godzin dydaktycznych

 • standardy jakości
 • ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • organizacja ewaluacji pracy przedszkola z wykorzystaniem metodyki partycypacji
 • podejście pertycypacyjne w badaniach jakości edukacji
 • wsparcie mentoringowe zdalne ,wprowadzenie w praktykę zarządczą nabytych umiejętności
 • doskonalenie współpracy z Rodzicami

Przykłady ostatnich kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i specjalistów:

 • Szkoła dla Rodziców i wychowawców część 1 “Wychowywać to kochać i wymagać”
 •  Szkoła dla Rodziców i wychowawców część 2 “Rodzeństwo bez rywalizacji”
 • “Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży”
 • “Jak skutecznie porozumiewać się z innymi”
 • “Wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • “Dojrzałość szkolna – diagnoza i co dalej?”
 • “Zabawy do myślenia – metoda wspierania rozwoju dzieci poprzez działania twórcze”
 • “Przemoc w szkole epizod czy norma”
 • “Analiza rysunku dziecka”
 • “Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania”
 • “Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”
 • “Edukacja emocjonalna w przedszkolu z wykorzystaniem ćwiczeń twórczych”
 • “Boje się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia”
 • “Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo – behawioralne”
 • “Co nowego w edukacji przedszkolnej?”
 • “Multisensoryczne nauczanie języka angielskiego w przedszkolu”
 • “Style wychowawcze a samodyscyplina dziecka”
 • “Złość u dzieci” – Rola emocji w życiu dziecka, Złość w perspektywie biologicznej i społeczno-rozwojowej. Przyczyny i oblicza złości. Praca nad emocjami-oswajanie złości. Model ABC wybuchu złości. Zapobieganie oraz reagowanie w sytuacji napadu złości. Techniki wspierające dziecko w wyrażaniu złości w sposób społecznie akceptowany. Skutki niewłaściwej reakcji dorosłego na ataki złości i gniewu dziecka. Istota profilaktyki oraz wspieranie rozwoju i inteligencji emocjonalnej. Metody i ćwiczenia pomagające dziecku zapanować nad złością.
Ostatnie kursy e-learningowe:
 • “Bezpiecznie dziecko – bezpieczne przedszkole” w wymiarze 60 godzin zorganizowane przez Studium Prawa Europejskiego.
 • “Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej” w wymiarze 60 godzin dydaktycznych. – Jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę, dlaczego nie kara? Zasady, normy i konsekwencje porządkują świat. Wzmocnienia pozytywne i nagrody mają potężną moc. Dobrze nie wystarczy. Jak chwalić i dawać systematyczną uwagę.