Od dnia 31 października 2017r. uczestniczymy w projekcie „PZU Bezpieczny Dom -OGNIK”

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Celem projektu jest skuteczne i aktywne promowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem.

W części teoretycznej dzieci poznają sytuacje, w których może pojawić się ogień i sposoby jak poradzić sobie w takich okolicznościach.
W części praktycznej dzieci będą mogły w pełni bezpiecznych warunkach wziąć udział w symulacji pożaru. W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach dzieci dowiedzą się, jak rozprzestrzenia się dym podczas pożaru, jak działają czujniki dymu oraz tlenku węgla. Sprawdzą też, jak nagrzewają się drzwi, za którymi wybuchł pożar. Dowiedzą się również jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą piecyk gazowy i dlaczego należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń.
Jesteśmy przekonani, iż udział dzieci w tym programie będzie dla nich cennym doświadczeniem i zwiększy ich świadomość bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Projekt prowadzony jest we współpracy ze specjalistami z Miejskiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu których odwiedziliśmy w dniu 31 października.