ODDZIAŁY ZEROWE W MIŚKU!

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W Komfortowych Warunkach MISIEK
Efektywnie Przygotowuje Dzieci Do Dojrzałości Szkolnej.
Rozwijamy Inteligencje Wielorakie Ucznia, Budujemy Fundament.
Integralnie Wiążemy Zadania z Różnych Obszarów Edukacji Dla Efektywnego I Skutecznego Stymulowania Ogólnego Rozwoju Każdego Ucznia.Jesteśmy Otwarci Na Jego Potrzeby.

Systemowe Rozpoznawanie Przez Przedszkole MISIEK Możliwości Psychicznych i Potrzeb Rozwojowych Uczniów,Pozwala Na Dostosowanie Zajęć Zgodnie z Zainteresowaniami i Możliwościami, Co Sprzyja Osiągnięciom Uczniów.
Szeroki Wachlarz Różnorodnych Zajęć Oraz Indywidualne Wsparcie Każdego Ucznia Wdraża Je Do Samodzielności,Sprzyja Zaangażowaniu Oraz Inicjowaniu Działań Na Rzecz Własnego Rozwoju.
Każdy Absolwent MIŚKA Zdobywa Kompetencje Kluczowe i Umiejętności Uniwersalne, Które Pozwolą Mu Sprostać Wysokim Wymaganiom Stawianym w Szkole i Dorosłym Życiu.
Ściskamy i Pozdrawiamy Absolwentów!!!
We Współpracy z Absolwentami ,Rodzicami i Szkołami Mamy Wiedzę!!! Osiągacie Sukcesy!
I Jesteśmy Dumni!!!………
Tak! Wpadajcie do Nas! Chwalcie Się Sukcesami!
We Wspomnieniach!
Pożegnanie Oddziału Zerowego! W Roku Szkolnym 2019/2020
To był cudowny CZAS dla nas Wszystkich, Wysokiej Jakości Edukacji, Wychowania, Aktywności i Sukcesów Dzieci i Przedszkola.
Głos Zabrała Dyrektor Krystyna Gurba:
„Tu jest środowisko sprzyjające uczeniu się, rodzinne i bardzo bezpieczne.
Tu jest miejsce budowania poczucia własnej wartości i twórczej aktywności, nauki przez działanie, nauki przez doświadczenia i planowanie pracy.
Przedszkole MISIEK Was Serdecznie Żegna. Składam z głębi serca płynące życzenia Samych Sukcesów na Kolejnych Etapach Edukacji i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w wielkie księgi wiedzy, bo Wy już wiecie, że właściwie ucząc się poznajecie Świat, realizujecie swoje najpiękniejsze marzenia.
Życzę Wam abyście odnalazły miejsce dla siebie w najlepszych Szkołach i Uczelniach, odnalazły wspaniałych kolegów ,koleżanki oraz co równie bardzo ważne spotykały życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli.
POWODZENIA I NA SZCZĘŚCIE!!! “