Bezpieczeństwo

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Bezpieczeństwo dzieci:
To niezwykle istotne. Rodzice dokonując wyboru przedszkola dla swojego dziecka muszą być przekonani o jego bezpieczeństwie. To jak placówka organizuje odbiór dziecka jest bardzo ważne – szczególnie wtedy, gdy nie czynią tego rodzice. Standardem u nas są procedury dotyczące odbioru dzieci opracowane wspólnie z rodzicami, jak również monitoring rejestrujący prace przedszkola.