Piszą o nas – Pracujemy na wysokim poziomie

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W dniach 28. 01. 2016 – 08 . 02. 2016 r. w naszym Przedszkolu miała miejsce ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Zespół Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Badanie sprawdzało w jakim stopniu spełniamy wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie:

  1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
  2. Dzieci są aktywne.
  3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Przeprowadzone wywiady, obserwacje zajęć, ankiety skierowane zarówno do rodziców, nauczycieli, jak i dyrektora, wskazały, że w każdym z badanych wymagań przedszkole pracuje na poziomie wysokim. Serdecznie zachęcamy do lektury raportu, sporządzonego przez ewaluatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie i zapoznaniu się z bardzo kreatywną, wielowymiarową, stawiającą dobro każdego dziecka ponad wszystko, pracą przedszkola.

Fragmenty raportu:

„Nieduże, kameralne przedszkole, oprócz rodzinnej atmosfery, wyśmienitej kuchni, integralnie powiązało zadania z różnych obszarów edukacji oraz efektywnie i skutecznie stymuluje ogólny rozwój każdego dziecka. Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby”.

„Realizacja w przedszkolu dodatkowych programów i projektów, m.in. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Bezpieczne przedszkole, bezpieczny przedszkolak”, „Mamo tato wolę wodę”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, „Karta osiągnięć osobistych dziecka”, „Zaglądnąć lękowi w oczy”, „Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe” czy „Kraków-jego piękno i bestia”, sprzyja rozwijaniu zainteresowań i talentów dzieci oraz ich kreatywnemu i twórczemu myśleniu. Ponadto uczestniczenie dzieci w szeregu akcjach, np. „Zbierasz zużyte baterie-chronisz środowisko”, „Lubimy pomagać” oraz „Jestem odblaskowy, jestem widoczny”, uwrażliwia dzieci na potrzebujących, niepełnosprawnych czy uczy dbania o środowisko”.

Zobacz cały raport [PDF]