PODĄŻAMY W WASZĄ STRONĘ!… SZANOWNI REKTORZY UCZELNI, DYREKTORZY SZKÓŁ DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I WSPARCIE W MINIONYM ROKU

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

MISIEK we współpracy partnerskiej pomiędzy środowiskami naukowymi, akademickimi, szkolnymi na podstawie zawartych porozumień Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Fundacja Horyzont360, Szkół Podstawowych i środowiskiem lokalnym.
Współpraca dotyczy wykorzystania zarówno wiedzy i doświadczeń akademickich, szkolnych, konferencji, paneli dyskusyjnych, prelekcji, nieformalnych kontaktów z uczelniami i szkołami,
organizacji praktyk zawodowych studentów w MIŚKU
czy ostatniego konwentu opiniodawczo-doradczego w WSB-NLU mającego na celu KSZTAŁTOWANIE KONCEPCJI EDUKACYJNYCH ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU PROGRAMÓW STUDIÓW W ODPOWIEDZI NA DYNAMICZNE POTRZEBY RYNKU PRACY
jak i energii MIŚKA do ciągłego rozwoju.
Ogromne znaczenie ma dobrze wyposażona baza dydaktyczna w MIŚKU Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek , stosowanie nowoczesnych technologii nauczania, rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, zapewniających efektywne przygotowywanie uczniów do kolejnych etapów kształcenia!….
Zmienia się Świat, zmieniają się nasi uczniowie, zmienia się szkoła razem ze zmianą naszych sposobów uczenia oraz podejścia do uczenia i nauczania.
W swojej pracy przypomina mi się myśl Johna Deweya „Jeśli uczymy dzisiejszych uczniów tak, jak wczoraj, okradamy ich z przyszłości.”

Wszystkim Pięknego Nowego Roku!…..
Dyrektorka Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Misiek Krystyna Gurba