POROZMAWIAJMY!!!….🧐🤓🤔

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W TYM DNIU DZIECI Z PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW MISIEK ODDZIAŁY NOWY SĄCZ I ŻELEŹNIKOWA JEDNOCZĄ SIĘ ZE WSZYSTKIMI DZIEĆMI NA CAŁYM ŚWIECIE I WSPÓLNIE PODEJMUJĄ WIELE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZNAJOMOECI SWOICH PRAW, UCZĄ SIĘ JĘZYKA STAWIANIA GRANIC,WYRAŻANIA POTRZEB,ODMAWIANIA, POROZUMIENIA I ROZMOWY!!!.👍👍👍👍
Dzieci zaprezentowały swoje prawa w przedstawieniu teatralnym
„RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI W DRAMIE” 👩‍⚖️🧑‍⚖️👩‍⚖️🧑‍⚖️
Narrator- „Proszę wstać, Sąd idzie” 🧐⚖️
Sąd- ” Rozpoczynamy proces, proszę strony o przedstawienie swoich dowodów w sprawie”
Prokurator: „Oskarżonym zarzucamy zniszczenie pracy na zaliczenie-budowli z klocków do robotyki! Moi klienci poinformowali oskarżonych, że z ogromnym zaangażowaniem stworzyli pracę na zaliczenie pn. „Krokodyl w działaniu” i zależało im na otrzymaniu najlepszej oceny. Wyrazili się jasno i kulturalnie, a jednak strona oskarżona się z nimi nie liczyła, a wręcz potraktowali ich agresywnie, a budowla została zniszczona. W konsekwencji praca nie została zaliczona. Mówimy temu stanowcze nie.
Adwokat: Oskarżamy o przywłaszczenie sobie klocków do robotyki.
Narrator- Trwa proces w sprawie. Atmosfera jest napięta. Poziom adrenaliny sięga zenitu…☺️☺️☺️😊
Poczucie stresu jest bardzo wysokie. Panuje niesamowity chaos. Grupy krzyczą swoje pozycje i lepiej im nie przeszkadzać.
Każda grupa broni zawzięcie swojego stanowiska”
Muzyka- AC/DC „Thunderstruck”- toczy się walka, przedstawiane są racje stron

Narrator: ” Sąd wysłuchał strony, będzie ogłoszony wyrok !
Cichnie muzyka………….
Sąd: ” W imieniu Sądu Koleżeńskiego zapada wyrok- oskarżonych uznaje się za winnych zarzucanych im czynów bowiem w zgromadzonym, obszernym materiale udowodniono zniszczenie pracy na zaliczenie pn. „Krokodyl w działaniu”
Oskarżeni mają przyznać się do błędu i przeprosić, a także wyrazić skruchę i pokorę, uszanować prawo do odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych. Oskarżeni mogli przewidzieć, że swoim agresywnym zachowaniem z pewnością zniszczą pracę. Uczymy się Asertywności czyli języka stawiania granic, wyrażania potrzeb odmawiania, wyrażania emocji, porozumień i rozmowy. Asertywność jest zachowaniem, poprzez które bez wywołania kłótni czy nienawiści osiąga się swój cel. Mamy prawo wyrażać siebie, swoje uczucia, opinie, zdanie, postawy i potrzeby, o ile to czynię w sposób nienaruszający praw innych osób i o tym, że nie możesz dać się wykorzystywać innym.
Szanowni Państwo, nasuwa się więc refleksja „Czy tak trudno być dobrym kolegą?” Sąd ma nadzieję, że jest szansa na refleksje i możliwość intelektualnego spojrzenia z dystansem na sytuację. Warto więc przeanalizować sytuację która się wydarzyła i wykorzystać zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności wyniesione z tego doświadczenia. Rozprawę uznaję za zakończoną”
Narrator-„Proszę wstać” (Sąd wychodzi !) 👏👏👏
Minutę po ogłoszonym wyroku Dyrektorka zabrała głos Ogromne brawa !!!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏❤
Gratuluję Składowi Sędziowskiemu i Stronom za świetnie zagrane role!!!….😊😃😍🤩🤩🤩
Rozwijamy w dzieciach świadomość własnej przestrzeni osobistej, co więcej wprowadzamy już aktywności, które rozwijają świadomość granic swoich i innych! …..
Mam całą nadzieję, że to była dla was doskonała lekcja znajomości swoich praw….❤️❤️❤️💪💪💪
Brawo dla Wychowawcy Oddziału Zerowego „B”
mgr Karoliny Jarończyk 👏👏👏👏👏👏❤️
W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka Dzieci załatwiają swoje ważne sprawy u Dyrektorki. Wylosowani Szczęśliwcy otrzymali Zaproszenie na Spotkanie w dniu 21.11 w Kawiarence MIŚKA z Dyrektorką i są delegatami wszystkich dzieci Miśka….😃😄😁
Trwają rozmowy w społeczności przedszkolnej! jak wykorzystać najbardziej efektywnie to ważne spotkanie!? – powiedzieli kilka minut po wylosowaniu Zaproszeni …..☺️☺️😉😆😂