POROZMAWIAJMY!!!….

Strona dostosowana jest dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

W tym dniu Dzieci MIŚKA, Oddział Nowy Sącz i Żeleźnikowa jednoczą się ze wszystkimi dziećmi na całym Świecie i wspólnie z UNICEF podejmują wiele działań na rzecz znajomości swoich praw i aktywnego uczestnictwa w procesach podejmowanych decyzji, które ich dotyczą!…Dzieci uczestniczyły w prelekcji prowadzonej przez Społecznego Rzecznika Praw Dziecka Panią Barbarę Kalisz. Pani Rzecznik stoi na straży praw dziecka i chętnie rozmawiała dziś z dziećmi MIŚKA o prawach i obowiązkach, przekazała też serdeczne życzenia wszystkim dzieciom!.. Serdecznie dziękujemy za serdeczne spotkanie.

W MIĘDZYNARODOWYM DNIU PRAW DZIECKA załatwiamy swoje ważne sprawy u P. dyrektor Szczęśliwcy zostali wylosowani na uroczysty obiad z P. dyrektor i są delegatami wszystkich dzieci Miśka. Trwają rozmowy w społeczności przedszkolnej! jak wykorzystać najbardziej efektywnie to ważne spotkanie!?

Następnie dzieci zaprezentowały swoje prawa w przedstawieniu teatralnym

RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI W DRAMIE” ZARZUCONO NAM KŁAMSTWO A MY WYRAZILIŚMY TYLKO SWOJE ZDANIE”……

Muzyka- AC/DC „Thunderstruck”- toczy się walka

Narrator- „Proszę wstać, sąd idzie”

Sąd- ” Rozpoczynamy proces, proszę strony o przedstawienie swoich dowodów w sprawie”

Prokurator: Oskarżamy o kłamstwo!

Adwokat- „Oskarżonym zarzucono kłamstwo, a oni wyrażali tylko swoje zdanie”

Narrator- ” Trwa proces w sprawie o zarzucenie kłamstwa. Atmosfera jest napięta. Poziom adrenaliny sięga zenitu. Poczucie stresu jest bardzo wysokie. Panuje niesamowity chaos. Grupy krzyczą swoje pozycje i lepiej im nie przeszkadzać. Każda grupa broni zawzięcie swojego stanowiska”

Narrator: ” Sąd wysłuchał strony, będzie ogłoszony wyrok !

Cichnie muzyka………….

Sąd- ” W imieniu Sądu Koleżeńskiego zapada wyrok- oskarżonych uznaje się za niewinnych zarzucanych im czynów bowiem w zgromadzonym, obszernym materiale nie udowodniono kłamstwa, a oskarżona grupa zaś wyrażała tylko swoje zdanie. Oskarżyciel ma przyznać się do błędu i przeprosić, a także wyrazić skruchę i pokorę, uszanować prawo do odmiennego zdania, przyznać prawo do odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych. Asertywność jest zachowaniem, poprzez które bez wywołania kłótni

czy nienawiści osiąga się swój cel. Prawo do bycia sobą jest najważniejszym prawem człowieka. Mamy prawo wyrażać siebie, swoje uczucia, opinie, zdanie, postawy i potrzeby, o ile to czynię w sposób nienaruszający praw innych osób i o tym, że nie możesz dać się wykorzystywać innym.

Szanowni Państwo, nasuwa się więc refleksja „Czy tak trudno być dobrym kolegą?” Sąd ma nadzieję, że jest szansa na refleksje i możliwość intelektualnego spojrzenia z dystansem na sytuację.

Warto więc przeanalizować sytuację która się wydarzyła i wykorzystać zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności wyniesione z tego doświadczenia. Rozprawę uznaję za zakończoną”

Narrator-„Proszę wstać”(Sąd wychodzi !)

Dyrektor Przedszkoli i Żłobków MISIEK

Krystyna Gurba